Les Bébés咖啡厅位于台湾台北市,由JC Architecture设计打造。对于顾客而言,这是一次充满乐趣,惊喜和新鲜的体验。从入口进入外带区在进入咖啡区,形成一个不断变化的景观。
JC Architecture第一次成功打造了Les Bébés蛋糕店,使用简单的折叠形式打造店铺空间,十分有趣。这是他们的第二次合作。设计师重新审视包装盒,探索记录折叠的灵感。采用盒子概念,把它简化为其结构元素。用四个折叠步骤,0,30,47和90度角,将其从原始状态折叠为三维体块。设计师在这四个角度创建了一系列这样的木质箱体框架,使店铺从内到外的过渡创造出探索兴奋的体验。

 

台北Les Bébés咖啡厅

台北Les Bébés咖啡厅

台北Les Bébés咖啡厅

台北Les Bébés咖啡厅

台北Les Bébés咖啡厅

台北Les Bébés咖啡厅

台北Les Bébés咖啡厅

台北Les Bébés咖啡厅

台北Les Bébés咖啡厅

台北Les Bébés咖啡厅

台北Les Bébés咖啡厅

台北Les Bébés咖啡厅

台北Les Bébés咖啡厅

台北Les Bébés咖啡厅

台北Les Bébés咖啡厅

台北Les Bébés咖啡厅

台北Les Bébés咖啡厅

台北Les Bébés咖啡厅

台北Les Bébés咖啡厅

台北Les Bébés咖啡厅

台北Les Bébés咖啡厅

台北Les Bébés咖啡厅

台北Les Bébés咖啡厅

台北Les Bébés咖啡厅

台北Les Bébés咖啡厅

台北Les Bébés咖啡厅

台北Les Bébés咖啡厅

Photos ©Kyle You

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注